Organisasjoner

Med Verdens bokdag – en hel uke ønsker en bred sammenslutning av litteraturorganisasjoner å gjennomføre en uke stappfull av litteraturformidling over hele landet. Verdens bokdag er Unescos bok- og opphavsrettsdag, og en allerede etablert og mye brukt dag for litteraturformidling. Det har imidlertid de siste årene ikke vært noe nasjonalt organisert tilbud. Et samlet nettverk av organisasjoner med lang erfaring i arbeidet med litteraturformidling ønsker nå å løfte fram mangfoldet av aktiviteter som allerede gjennomføres, inspirere til flere og nye arrangementer i hele landet og generelt synliggjøre litteraturen og lesing.

Foreløpig er organisasjonene:

Den norske Bokhandlerforening

bokhandelrforeningen

Bokhandlerforeningen er interesseorganisasjonen for alle landets bokhandler. Foreningen ivaretar bokhandlernes interesser og arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet.
bokhandlerforeningen.no

 

Den norske Forfatterforening

forfatterforeningen

Den norske Forfatterforening (DnF) organiserer forfattere av skjønnlitterære bøker. Foreningen ble grunnlagt i 1893, og har pr. i dag ca 600 medlemmer. Formålet er å verne og fremme norsk litteratur og ivareta de norske forfatteres interesser.
forfatterforeningen.no

 

Den norske Forleggerforening

forlegger-logo2

Forleggerforeningens kjerneoppgaver er politisk påvirkningsarbeid i Norge og verden; bransjestatistikk, undersøkelser og analyse; avtaler og rammeverk; medlemservice.
forleggerforeningen.no

 

Foreningen !les

logo_les_rød

Foreningen !les jobber for å inspirere til mer lesing, økt leseengasjement og interesse for litteratur i befolkningen og særlig blant barn og ungdom. Foreningen !les er Norges fremste formidler av barne- og ungdomslitteratur.
foreningenles.no

 

IBBY

ibby_originalheader

IBBY Norges hovedaktivitet er informasjonsarbeid, der høstkursene med tre forelesere som reiser Norge rundt, står sentralt. Vi nominerer norske forfattere og illustratører til H.C. Andersen Awards og til ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award). IBBY Norge deler annethvert år ut Askeladdprisen, en ærespris til enkeltpersoner, grupper eller institusjoner som har bidratt til fremme av god barne- og ungdomslitteratur. I tillegg arrangerer vi ulike arrangementer for medlemmene: debatter, tema- og forfattermøter. Ibby NOrge drives på frivillig basis, av et styre som velges hvert år.
ibby.no

 

Leser søker bok

 

Leser søker bok er en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker.
For å få til det gir vi støtte til forfattere, illustratører og forlag
som ønsker å gi ut bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne.
Vi gir støtte til mellom 12 og 15 bøker hvert år.
lesersokerbok.no

 

Norsk barnebokinstitutt

NBI-logo-vektor

NBI ble stiftet i 1979. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, underviser i barne- og ungdomslitteratur og driver forfatterutdanning, nettstudium, formidlings- og informasjonsvirksomhet.
barnebokinstituttet.no

 

Norsk Bibliotekforening

nbf_logo

Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekets brukere. Vi er en medlemsorganisasjon med rundt 3000 medlemmer – 1000 institusjoner og 2000 privatpersoner. Vi driver lobbyvirksomhet for bibliotekpolitikk, og uttaler oss til politikere, i media og andre steder.
norskbibliotekforening.no

 

Norsk Forfattersentrum

forfattersentrum

Norsk Forfattersentrum skapar kontakt mellom forfattarar og publikum og sikrar at forfattaren får riktig honorar. Vi er ein medlemsorganisasjon for forfattarar, med omlag 1300 medlemmar i heile landet. Organisasjonen vart etablert i 1968.

forfattersentrum.no

 

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

NBU-logo-roed

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ble grunnlagt i 1947 og har i dag 282 medlemmer. NBU er en selvstendig forening. Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.
nbuforfattere.no

 

Ubok

ubok

Ubok er et sted der du kan finne bøker du vil like og andre som liker å lese.
Dette er stedet for ungdom som liker å lese og for alle som liker en god bok.

ubok.no